Projekt

Reklambokning för TV4 Play

WOO manager är ett reklamplanerings verktyg som mediebyråer och reklamplanerare använder sig av för att boka reklam på TV4 Play. I verktyget finns möjlighet att styra reklam efter olika målgrupper samt få ett estimat på antal visningar reklamen kan ge utifrån budget och lager. I realtid kan reklamen följas samt i efterhand följa upp resultatet i en dashboard.

Som UX-designer arbetar jag med att kontinuerligt följa upp hur WOO Manager fungerar för användarna genom intervjuer och användartester. Reklamplanerare på TV4 har WOO Manger som arbetsverktyg och är expertanvändare i systemet. Jag har även suttit med Google Analytics för att förstå hur beteendet skiljer sig åt mellan användargrupperna. I Sketch arbetar jag med skapande av symboler och komponenter för att bygga upp ett designsystem för att säkerställa att designen är kontinuerlig, tillgänglighetsanpassad samt användarvänlig.

Implementation av en ny e-handel

Atlas Antibodies har länge haft ett behov av att utveckla sin e-handel för att vara up-to-date med vad användarna förväntar sig på en e-handel i dagsläget. Då mitt expertområde är best practise inom retail använder jag mig av mina kunskaper för att skapa en modern e-handel med kunderna i fokus, i detta fall med universitetssjukhus och forskare som primär målgrupp.

I implementationsprojektet arbetar jag insiktsdrivet i en designprocess där kunden konstant är involverad i projektet och där tester sker med användarna. Min uppgift är att bygga och förbättra webbsidan där jag har ett tajt samarbete med utvecklarna, en Art Director och produktägaren. Jag arbetar även kontinuerligt med Google Analytics och Hotjard för att optimera användarflöden och interaktioner.

Projekt

Uppkopplad experimentbutik

Projekt
Projekt
Projekt

Valtech Store är en konceptbutik som lanserades för över två år sedan. Mycket har hänt inom detaljhandeln sedan detta och i arbetet med att uppdatera Valtech Store var jag en del av förstudien och implementation, som UX-designer och projektledare. Valtech Store skapades för att arbeta med två områden vi brinner för. Först, hur man med digitala verktyg skapar rikare kundupplevelser. Sedan, hur kan vi få datainsamling från det fysiska rummet.

I arbetet har jag tagit fram en design för spegeln i provrummet som med hjälp av RFID-teknik visar varorna som tagits in i provrummet. Genom en QR-kod på skärmen kan användarna betala direkt i sin egen smartphone. För att visualisera datan har vi en dashboard som har utformats för varans resa i butiken, från att plagget har lyfts upp från hängaren, prövats, köpts och returnerats. Detta visualiseras som en conversion funnel som visas upp i en iPad.